ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - EEA

Δημιουργία ταυτότητας του Έργου και Ανάπτυξη Υλικού Προβολής και Δημοσιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης μετά από συλλογή τριών τουλάχιστον προσφορών με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου «Δημιουργία ταυτότητας του Έργου και Ανάπτυξη Υλικού Προβολής και Δημοσιότητας της Πράξης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ”».
 
Το έργο αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 8 της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και Διανομή Υλικού για την Προβολή του Έργου».
 
 
Πληροφορίες Ελένη Μπαλιούση, τηλ. 210 3390594
 
 
 
 

facebook  twitter  youtube

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image+30 210-3390594

fp-footer-icon5ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -ΕΕΑ

image info@promitheas-eea.gr

 

 

 

WEBDESIGN BY