ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - EEA

Εκπαίδευση

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (E.E.A.)  διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης, για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους και εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50. Τα σεμινάρια αυτά, διάρκειας 10 ωρών, πραγματοποιούνται σε δύο ημέρες  (5+5 ώρες).

Κόστος Συμμετοχής :

32€  για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ε.Ε.Α. (έχουν εξοφλήσει συνδρομές και το 2018)

50€  για τα μη μέλη του Ε.Ε.Α. καθώς και για τα μη ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας» πραγματοποιείται πατώντας εδώ, αφού πρώτα διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο:

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Ε.Α. και η πληρωμή γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής, με τους ακόλουθους τρόπους:

  • A) Με χρέωση λογαριασμού του μέλους σε καταστήματα τραπεζών,
  • B) μέσω της υπηρεσίας WEB BANKING κάθε μέλους -επιχείρησης ή
  • Γ) μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας PHONE BANKING.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 Ι) Με χρέωση λογαριασμού στα καταστήματα των τραπεζών:

ΕΘΝΙΚΗ, GENIKI, ATTICA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, RBS PLC, ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ.    

 ΙΙ) Μέσω WEB BANKING των τραπεζών:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣEUROBANKΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  ALPHA BANKATTICA BANKΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝHSBCΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ.

ΙΙΙ) Μέσω της υπηρεσίας PHONE BANKING των τραπεζών:

EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK, ΣΥΝ/ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, καθώς και μέσω της υπηρεσίας EasyPay της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα δίνονται από το Επιμελητήριο. 

Όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους έγκαιρα, προκειμένου το Επιμελητήριο να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Πληροφορίες:

Τηλ: 210 33 80 264, 210 3380 241, 210 3380 216

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ΔΗΜΟΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη με τίτλο «Εργασία στον τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα» που εντάσσεται στη δράση 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»
ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

1.Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

2.Περιγραφή:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Θεματικές ενότητες:

ΗΜΕΡΑ 1η :

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

 

ΗΜΕΡΑ 2η:

5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

6. Πρακτικές καθαρισμού

7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

 

Κόστος συμμετοχής:  30€ + 20€ για τα μέλη του ΕΕΑ   και  30€ + 30€  για τα μη μέλη

Κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  στην τράπεζα Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού:  0026.0240.30.0201512074
IBAN: GR 6602602400000300201512074

Στην αιτιολογία της κατάθεσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή της επωνυμίας της επιχείρησης

– Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ.
– Το κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

– Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του Επαγγελματικού Eπιμελητηρίου Αθηνών

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Υπεύθυνος προγράμματος:Σύρος Κοσκοβόλης   τηλ: 210 3380236

Πληροφορίες:Αλεξάνδρα Νταμπίκη τηλ. 210 3390588

e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πανεπιστημίου 44 – Χαρ. Τρικούπη
106 79 ΑΘΗΝΑ

 

 

Αίτηση Συμμετοχής Σεμιναρίου

Την ανάγκη να προστρέξουν άμεσα οι επιχειρήσεις εστίασης να κάνουν σεμινάρια εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό επισημαίνει με δήλωσή του το μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ και ΓΓ της ΠΟΕΣΕ Γιώργος Κούρασης. Τα σεμινάρια οργανώνονται με μικρό κόστος απο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Με την εφαρμογή της νέας υγειονομικής διάταξης  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) που αφορά τόσο την ίδρυση νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και την λειτουργία των υφιστάμενων  προβλέπονται σε συνδυασμό με την Κοινοτική Οδηγία 852/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια σειρά από νέα προαπαιτούμενα.

Το πιο βασικό από αυτά  είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

facebook  twitter  youtube

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image+30 210-3390594

fp-footer-icon5ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -ΕΕΑ

image info@promitheas-eea.gr

 

 

 

WEBDESIGN BY