ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - EEA

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Ε.Α.),με βάση την απόφαση 2845/14.12.2015 της Δ.Ε. καλεί επαγγελματίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην διαδικασία απονομής βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», έως 15/02/2015.

 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία απονομής βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»

 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α σας προσκαλούν στο πολυσυνέδριο την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου, Σάββατο 09 Ιανουαρίου & Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στο ATHENS HILTON.
 
Ευελπιστούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
 

Το πρόγραμμα του πολυσυνεδρίου

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή συνεργάτη για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπεύθυνου Οικονομικού Αντικειμένου για την υλοποίηση της Δράσης 11 «Συντονισμός και διαχείριση έργου» της Κατηγορίας Δράσεων «348: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ­ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή συνεργάτη για την ανάθεση των υπηρεσιών Διαχειριστή για την υλοποίηση της Δράσης 11 «Συντονισμός και διαχείριση έργου» της Κατηγορίας Δράσεων «348: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης μετά από συλλογή τριών τουλάχιστον προσφορών με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου «Δημιουργία ταυτότητας του Έργου και Ανάπτυξη Υλικού Προβολής και Δημοσιότητας της Πράξης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ”».

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία.

Εγκρίθηκε το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ) με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ απο την ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 370.000€.


Συντονιστής φορέας είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και μέλη της σύμπραξης οι φορείς.
• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου
• Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων
• Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε.
• TUV Rheinland Hellas S.A.
• Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC OF ATTIKA)
• ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Βγήκαν τα Αποτελέσματα Προγράμματος Επιταγής Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση της πρώτης, κεντρικής παρέμβασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τη δράση «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29  ετών» μόλις 24 ώρες μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε 35.000 άνεργους νέους και αφορούσε, τόσο σε θεωρητική κατάρτιση, όσο και σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το ΕΣΠΑ

Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνονται τα εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΑ Κ. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ, ΖΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με δήλωσή του στο www.eea.gr, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Eπιμελητηρίου Αθήνας κ. Γιάννης Ρεκλείτης, ζητάει παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάνοντας έκληση στον υπουργό Ανάπτυξης να ξαναδεί το θέμα της προθεσμίας κάτω από το πρίσμα των πραγματικών δυσκολιών που έχουν προκύψει και να δώσει μικρή παράταση μέχρι τέλους του μήνα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών «Προμηθέας» ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429:2008


Το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (Ε.Σ.Δ.ΕΠ.) αποτελεί τον οδηγό του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «Προμηθέας» και εκφράζει την «Δέσμευση της Διοίκησης» στις δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ώστε να εξασφαλίζεται:

facebook  twitter  youtube

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image+30 210-3390594

fp-footer-icon5ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -ΕΕΑ

image info@promitheas-eea.gr

 

 

 

WEBDESIGN BY