ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - EEA

Αποστολή Όραμα

Αποστολή της εταιρείας μας είναι, η μελέτη και έρευνα των προβλημάτων των μικρομεσαίων επαγγελματιών όλων των τομέων και κλάδων της επιχειρηματικής δράσης προς εξεύρεση λύσεων, και η δωρεάν εκπαίδευση των επαγγελματιών.

Στόχος μας είναι,  η διερεύνηση των προβλημάτων προς εξεύρεση λύσεων και η αναβάθμιση τεχνικής και επιχειρηματικής κατάρτιση του ΕΕΑ που θα συνεισφέρει σημαντικά στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και να βοηθήσει αποτελεσματικά στην περίοδο οικονομικής και κοινωνικής ύφεσης  που διανύουμε.

 

       Σκοποί της αστικής εταιρείας, μεταξύ άλλων είναι:

 • η ανάπτυξη της πληροφορικής
 • η προαγωγή μελετών και ερευνών σχετικά με τις ΜΜΕ
 • η κατάρτιση ή η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Διεθνούς Οργανισμού η εκτέλεση ή η συμμετοχή σ’ αυτά
 • η οργάνωση εκθέσεων ή συμμετοχή σε εκθέσεις, στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προβολή και προώθηση των σκοπών και της προσφοράς του Επιμελητηρίου στα μέλη τους, στους μικρομεσαίους και στην κοινωνία
 • η εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του Επιμελητηρίου και στελεχών
 • η μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σύνταξη μελετών οργάνωσης, χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης αυτών
 • η σύνταξη περιβαλλοντολογικών μελετών με σκοπό την υποβοήθηση των επιχειρήσεων και την επίλυση των προβλημάτων τους
 • η υποστηρικτική συνεργασία για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος επιστημονικής, επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας
 • η έκδοση είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς ηλεκτρονικών ή έντυπων περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων ή άλλης μορφής έντυπου περιεχομένου, είτε με τη μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα
 • η οικονομική ενίσχυση των διαβιούντων κάτω από τα όρια της φτώχειας ιδιωτών και νοικοκυριών
 • η ηθική, κοινωνική, επαγγελματική και κάθε άλλη υποστήριξη προς ενδεή άτομα
 • η καταγραφή των αντικειμενικά επιχειρηματικών ασθενών οικονομικών δράσεων, η μελέτη των αιτιών αυτών και η πρόταση για την θεραπεία αυτών

 

Επιστροφή στην Αρχική

facebook  twitter  youtube

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image+30 210-3390594

fp-footer-icon5ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -ΕΕΑ

image info@promitheas-eea.gr

 

 

 

WEBDESIGN BY